رک شبکه

تولید کننده رک شبکه

رک دیتاسنتر

رک ip65

رک APS

رک شبکهhttp://www.mobtakerelectric.ir/Defualt.aspx?tags=%D8%B1%DA%A9-outdoorبا بهترین کیفیت
رک outdoorhttp://www.mobtakerelectric.ir/Defualt.aspx?tags=%D8%B1%DA%A9-ip65
رک ip65http://www.mobtakerelectric.ir/Defualt.aspx?tags=%D8%B1%DA%A9-outdoor
رک ip65http://www.mobtakerelectric.ir/Defualt.aspx?tags=%D8%B1%DA%A9-outdoorتولید کننده
رک APShttp://www.mobtakerelectric.ir/Defualt.aspx?tags=%D8%B1%DA%A9-APS
رک APShttp://www.mobtakerelectric.ir/Defualt.aspx?tags=%D8%B1%DA%A9-APSتولید کننده
رک IPShttp://www.mobtakerelectric.ir/Defualt.aspx?tags=%D8%B1%DA%A9-IPS
رک Zinohttp://www.mobtakerelectric.ir/Defualt.aspx?tags=%D8%B1%DA%A9-Zino
رک بارانیhttp://www.mobtakerelectric.ir/Defualt.aspx?tags=رک-بارانی
رک دیتا سنترhttp://www.mobtakerelectric.ir/Defualt.aspx?tags=رک-دیتاسنتر

رک شبکه

رک شبکه

UniSafe
 MV UniSafe
 
 مشخصات 
پوشش فلزی با صفحه کلید عایق هوایی
طراحی شده برای توزیع ولتاژ متوسط
تایید شده جهت نصب داخل ساختمان
صفحه کلید های زد جرقه الکتریکی
پارتیشن های فلزی ارت شده بین قسمت ها
کاهش در مصرف موار عایق کننده

اتصالات مکانیکی ایمن
ساخته شده با ورق گالوانیزه
دسترسی تز قسمت جلو تابلو جهت نصب و اپراتوری روزانه

فضای زیاد یونیت جهت نصب تجهیزات
سهولت در نصب ساختار مدولار
ست کامل لوازم و تجهیزات، کلید های گازی و سوئیچ، دیسکانکتور ها و وکیوم قطع کننده مدار، کنتاکتور ها


     
Electrical Characteristics of UniSafe Medium Voltage Switchgear
 24  17.5  12 KV   Rated Voltage
 50  38 28  KV/Min  Power Frequency Test
 125  95  75  KV  Impules Withstand Voltage
 2500  4000  4000  KA  Main Current of Branch Connections
 630  630 630   Rated Current of  Branch Connections
 1250 1250  1250 
 1600 1600  1600 
 2000 2000  2000 
- 2500  2500 
- 3100  3100 
 25 40  30  KA/3  Rated Short-time Withstand Current
 63  100 100  KV   Peak Current

 Dimensions of The Panel
  Depth Height Width  Dimensions
 1900-2000  1950-2160 600-750-1000   Unit =mm

رک شبکه

رک شبکه

رک شبکه

رک شبکه