رک شبکه

تولید کننده رک شبکه

رک دیتاسنتر

رک ip65

رک APS

رک شبکهhttp://www.mobtakerelectric.ir/Defualt.aspx?tags=%D8%B1%DA%A9-outdoorبا بهترین کیفیت
رک outdoorhttp://www.mobtakerelectric.ir/Defualt.aspx?tags=%D8%B1%DA%A9-ip65
رک ip65http://www.mobtakerelectric.ir/Defualt.aspx?tags=%D8%B1%DA%A9-outdoor
رک ip65http://www.mobtakerelectric.ir/Defualt.aspx?tags=%D8%B1%DA%A9-outdoorتولید کننده
رک APShttp://www.mobtakerelectric.ir/Defualt.aspx?tags=%D8%B1%DA%A9-APS
رک APShttp://www.mobtakerelectric.ir/Defualt.aspx?tags=%D8%B1%DA%A9-APSتولید کننده
رک IPShttp://www.mobtakerelectric.ir/Defualt.aspx?tags=%D8%B1%DA%A9-IPS
رک Zinohttp://www.mobtakerelectric.ir/Defualt.aspx?tags=%D8%B1%DA%A9-Zino
رک بارانیhttp://www.mobtakerelectric.ir/Defualt.aspx?tags=رک-بارانی
رک دیتا سنترhttp://www.mobtakerelectric.ir/Defualt.aspx?tags=رک-دیتاسنتر

رک شبکه

رک شبکه

ارزش ها 

        توجه به نو آوری و بهبود مستمر
       
توجه به محیط زیست و مسئولیتهای اجتماعی
       
مشتری مداری و مسئولیت پذیری در ارائه خدمات
        رعایت اصول اخلاقی در قبال کارکنان که شامل توجه به توانمندسازی ایشان،شایسته سالاری،صداقت،فرهنگ  کارگروهی،آراستگی و متانت
     
  رعایت اصول اخلاقی و انصاف در قبال رقبا


رک شبکه

رک شبکه

رک شبکه

رک شبکه