رک شبکه

تولید کننده رک شبکه

رک دیتاسنتر

رک ip65

رک APS

رک شبکهhttp://www.mobtakerelectric.ir/Defualt.aspx?tags=%D8%B1%DA%A9-outdoorبا بهترین کیفیت
رک outdoorhttp://www.mobtakerelectric.ir/Defualt.aspx?tags=%D8%B1%DA%A9-ip65
رک ip65http://www.mobtakerelectric.ir/Defualt.aspx?tags=%D8%B1%DA%A9-outdoor
رک ip65http://www.mobtakerelectric.ir/Defualt.aspx?tags=%D8%B1%DA%A9-outdoorتولید کننده
رک APShttp://www.mobtakerelectric.ir/Defualt.aspx?tags=%D8%B1%DA%A9-APS
رک APShttp://www.mobtakerelectric.ir/Defualt.aspx?tags=%D8%B1%DA%A9-APSتولید کننده
رک IPShttp://www.mobtakerelectric.ir/Defualt.aspx?tags=%D8%B1%DA%A9-IPS
رک Zinohttp://www.mobtakerelectric.ir/Defualt.aspx?tags=%D8%B1%DA%A9-Zino
رک بارانیhttp://www.mobtakerelectric.ir/Defualt.aspx?tags=رک-بارانی
رک دیتا سنترhttp://www.mobtakerelectric.ir/Defualt.aspx?tags=رک-دیتاسنتر

رک شبکه

رک شبکه

سیستم کنترل هوشمند
   

 
 دستگاه کنترل هوشمند رک که توسط گروه صنعتی مبتکر، طراحی و ساخته شده است قابلیت مانیتورینگ و کنترل، پارامترهای محیطی و حفاظتی مورد نظر در رک را دارد. این دستگاه طبق استاندارد”19 ساخته شده و 1u ارتفاع دارد. این دستگاه بر اساس تنظیمات از پیش تعیین شده توسط کاربر، وضعیت سیستم را هم از طریق آلارم های دستگاه و هم از طریق sms و شبکه (snmp) اعلام می کند. اپراتور می تواند پارامترهای دستگاه را هم از طریق پنل خود دستگاه و هم sms، تنظیم کند.  

رک شبکه

رک شبکه

رک شبکه

رک شبکه