رک شبکه

تولید کننده رک شبکه

رک دیتاسنتر

رک ip65

رک APS

رک شبکهhttp://www.mobtakerelectric.ir/Defualt.aspx?tags=%D8%B1%DA%A9-outdoorبا بهترین کیفیت
رک outdoorhttp://www.mobtakerelectric.ir/Defualt.aspx?tags=%D8%B1%DA%A9-ip65
رک ip65http://www.mobtakerelectric.ir/Defualt.aspx?tags=%D8%B1%DA%A9-outdoor
رک ip65http://www.mobtakerelectric.ir/Defualt.aspx?tags=%D8%B1%DA%A9-outdoorتولید کننده
رک APShttp://www.mobtakerelectric.ir/Defualt.aspx?tags=%D8%B1%DA%A9-APS
رک APShttp://www.mobtakerelectric.ir/Defualt.aspx?tags=%D8%B1%DA%A9-APSتولید کننده
رک IPShttp://www.mobtakerelectric.ir/Defualt.aspx?tags=%D8%B1%DA%A9-IPS
رک Zinohttp://www.mobtakerelectric.ir/Defualt.aspx?tags=%D8%B1%DA%A9-Zino
رک بارانیhttp://www.mobtakerelectric.ir/Defualt.aspx?tags=رک-بارانی
رک دیتا سنترhttp://www.mobtakerelectric.ir/Defualt.aspx?tags=رک-دیتاسنتر

رک شبکه

رک شبکه

راه انداز
 
 


مشخصات 
تابلو های فوق به دو صورت فیکس و کشوی قابل عرضه می باشد؛ که با توجه به تجربه طولانی در ساخت  انواع تابلو های فرمان و به کارگیری آخرین دستاورد های تکنولوژی مانند: درایو ها، سافت استارت ها  و  نمایشگرها سهم قابل توجهی از تولیدات این شرکت را دارا می باشد و با توجه به نیروهای مجرب توانسته محصولات تولیدی را پشتیبانی و صنعتگران را در این زمینه یاری رساند.

رک شبکه

رک شبکه

رک شبکه

رک شبکه